Xem ảnh lớn

Phần mềm quản lý kinh doanh ngoài xăng dầu

Hỗ trợ người dùng thiết lập các mức phí khi bán hàng của từng nhóm vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa theo tỷ lệ hoặc theo giá trị, khi thực hiện bán hàng, chương trình sẽ hỗ trợ tính toán tự động giá trị mặc định của từng khoản phí theo bảng thiết lập.

I. Hệ thống chứng từ
1. Thiết lập bảng phí 
Hỗ trợ người dùng thiết lập các mức phí khi bán hàng của từng nhóm vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa theo tỷ lệ hoặc theo giá trị, khi thực hiện bán hàng, chương trình sẽ hỗ trợ tính toán tự động giá trị mặc định của từng khoản phí theo bảng thiết lập.

2. Thiết lập bảng doanh thu 
Hỗ trợ thiết lập doanh thu phí mà bộ phận kinh doanh được hưởng khi bán hàng, là cơ sở để tính lương cho bộ phận kinh doanh theo từng nhóm vật tư phụ tùng mà bộ phận chịu trách nhiệm kinh doanh.

3. Bảng báo giá (của nhà cung cấp)
Hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý các bảng báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau chi tiết theo VTHH và các điều khoản thương mại tương ứng, đây cũng là căn cứ để lấy lên bản duyệt giá để lựa chọn nhà cung cấp.

4. Biên bản duyệt giá
Từ các bảng báo giá đã lập trong kỳ, phần mềm hỗ trợ lọc lên các bảng báo giá của cùng VTHH, nhóm VTHH để người dùng có thể so sánh, đánh giá và lựa chọn bảng báo giá hợp lý. Từ đó, người dùng có thể quản lý tất cả các biên bảng duyệt giá đã lập.

5. Phương án kinh doanh
Đối với những mặt hàng kinh doanh theo phương án kinh doanh, chương trình cho phép lập và quản lý các phương án kinh doanh thực hiện. Từ đó, giúp nhà quản lý theo dõi được xuyên suốt quá trình thực hiện một phương án kinh doanh bất kỳ.

6. Hợp đồng mua hàng 
Hỗ trợ lập và theo dõi toàn bộ hợp đồng mua hàng hóa phát sinh tại đơn vị.

7. Hợp đồng đại lý
Quản lý và theo dõi hợp đồng là hợp đồng đại đã ký với nhà cung cấp mà đơn vị mình nhận làm hàng đại lý.

8. Đơn đặt hàng (với nhà cung cấp)
Thực hiện lập và quản lý đơn hàng mua vật tư hàng hóa tại đơn vị phòng ban. Cho phép người dùng lập đơn đặt hàng từ hợp đồng, đề xuất mua trước đó

9. Hóa đơn GTGT đầu vào (Hóa đơn mua hàng)
Giúp người dùng quản lý toàn bộ Hoá đơn GTGT đầu vào khi thực hiện mua vật tư hàng hóa.

10. Hóa đơn mua hàng kiêm phiếu nhập kho 
Đối với nghiệp vụ sử dụng số hóa đơn đầu vào đồng thời là phiếu nhập kho, chương trình cho phép người dùng phản ánh thông qua Hóa đơn mua hàng kiêm phiếu nhập kho. Khi lập chứng từ này chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu nhập tương ứng với thông tin hoá đơn đã lập.

11. Biên bản kiểm nhập 
Ghi nhận các thông tin kiểm tra về chất lượng cũng như số lượng trước khi tiến hành nhập kho vật tư hàng hóa.

12. Phiếu nhập kho 
Hỗ trợ lập và quản lý phiếu nhập kho chi tiết theo vật tư hàng hóa, hình thức nhập và nhập vào kho nào.

13. Hóa đơn mua dịch vụ 
Trường hợp, khi hàng về đơn vị thực hiện xuất bán thẳng mà không thông qua nhập kho, người dùng có thể phản ánh nghiệp vụ này thông qua phiếu nhập xuất thẳng

14. Hợp đồng bán hàng hóa
Ghi nhận và quản lý toàn bộ hợp đồng kinh tế của đơn vị đã lập với khách hàng.

15. Hóa đơn GTGT đầu ra 
Giúp người dùng quản lý toàn bộ Hoá đơn GTGT đầu ra khi thực hiện bán vật tư hàng hóa. Đồng thời, cho phép người dùng thực hiện in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm.

16. Phiếu xuất kho 
Ghi nhận và quản lý toàn bộ phiếu xuất kho khi thực hiện xuất bán hoặc xuất sử dụng nội bộ.

17. Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho 
Trường hợp khi xuất bán hàng đơn vị dùng hóa đơn đầu ra làm phiếu xuất kho, chương trình cho phép người dùng phản ánh nghiệp vụ này thông qua Hóa đơn bán kiêm phiếu xuất kho. Khi người dùng lập chứng từ, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho tương ứng với các thông tin trên Hóa đơn bán hàng đã lập.

18. Hóa đơn nội bộ 
Giúp người dùng ghi nhận và quản lý hóa đơn nội bộ trong trường hợp vật tư hàng hóa mua về kinh doanh nhưng xuất để sử dụng nội bộ.
I. Biểu mẫu chứng từ
1. Bảng thiết lập phí 
Cho phép người dùng thực hiện in mẫu biểu bảng thiết lập phí trực tiếp từ phần mềm

2. Bảng định mức doanh thu 
Thực hiện in bảng thiết lập định mức lương doanh thu trực tiếp từ phần mềm

3. Bảng báo giá (của nhà cung cấp)
Thực hiện in bảng thiết lập chiết khấu bán hàng trực tiếp từ phần mềm

4. Biên bản duyệt giá
Cho phép người dùng thực hiện in Biên bản duyệt giá trực tiếp từ phần mềm

5. Biểu in phương án kinh doanh
Cho phép người dùng thực hiện in mẫu phương án kinh doanh trực tiếp từ phần mềm

6. Biên bản duyệt phương án kinh doanh
Cho phép người dùng thực hiện in mẫu biên bản duyệt phương án kinh doanh trực tiếp từ phần mềm

7. Biểu in hợp đồng mua hàng hóa
Cho phép người dùng in hợp đồng mua hàng hóa trực tiếp

8. Biểu in đơn đặt hàng (với nhà cung cấp)
Cho phép người dùng in đơn đặt hàng với nhà cung cấp trực tiếp từ phần mềm

9. Biểu in biên bản kiểm nhập 
Cho phép người dùng in biên bản kiểm nhập trực tiếp từ phần mềm

10. Biểu in phiếu nhập kho 
Cho phép người dùng in phiếu nhập kho đã lập trực tiếp từ phần mềm

11. Biểu in hợp đồng bán hàng hóa
Cho phép người dùng thực hiện in hợp đồng bán vậ tư phụ tùng trực tiếp từ phần mềm

12. Biểu in hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra (trên hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán kiêm phiếu xuất kho, hóa đơn nội bộ)
Cho phép người dùng thực hiện in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm theo mẫu hóa đơn của đơn vị đã đăng ký

II. Hệ thống báo cáo
1. Báo cáo thực hiện PAKD
Theo dõi và phản ánh tình hình thực hiện phương án kinh doanh các mặt hàng ngoài xăng dầu trong kỳ báo cáo bất kỳ. Thể hiện chi tiết các hóa đơn đầu vào và đầu ra tương ứng với từng phương án kinh doanh đã lập

2. Báo cáo chi tiết hàng vật tư phụ tùng
Thống kê theo dõi chi tiết tình hình thực hiện việc kinh doanh các mặt hàng vật tư phụ tùng.

3. Báo cáo chi tiết bán hàng đại lý
Thống kê theo dõi chi tiết tình hình thực hiện việc kinh doanh các mặt hàng đại lý.

4. Báo cáo nhập xuất doanh thu
Hỗ trợ người dùng lập báo cáo nhanh hàng tháng về tình hình mua bán các mặt hàng, từ đó tính khoản doanh thu phí mà phòng kinh doanh được hưởng theo bảng thiết lập doanh thu.

5. Báo cáo sản lượng, doanh  thu thực hiện
Thống kê tổng hợp tình hình mua bán trong tháng của tất cả các mặt hàng, từ đó tổng hợp doanh thu phí mà phòng kinh doanh được hưởng theo bảng thiết lập doanh thu.
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
 

TIN XEM NHIỀU

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 114

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3695

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 235625

BẢN ĐỒ


Xem Biztech ở bản đồ lớn hơn