Xem ảnh lớn

BIZ ACC SERVICE

Dịch vụ là ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng, khác biệt với các ngành sản xuất vật chất khác. Những điểm đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh dịch vụ nói riêng

..........................................

Đặc điểm hoạt động

Dịch vụ là ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng, khác biệt với các ngành sản xuất vật chất khác.
Những điểm đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác kế toán
nói chung và công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh dịch vụ nói riêng. Cụ thể:
 • Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ thuần túy thường không có hình thái hiện vật cụ thể mà
 • được thể hiện bằng lợi ích cho khách hàng thông qua việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như: nhu cầu thông tin, nhu cầu di chuyển, nhu cầu tri thức…
 • Hoạt động kinh doanh dịch vụ có sự đa dạng về phương thức thực hiện.
Ví dụ: ngành viễn thông có thể thực hiện loại hình viễn thông cố định, di động, cho thuê kênh viễn thông nội địa và quốc tế.
Ngành vận tải có các phương thức như: vận tải thủy, vận tải đường bộ, đường không, đường sắt…
Ngành du lịch có các phương thức du lịch theo tuor trong nước, quốc tế, tour trọn gói hoặc từng phần…
 • Về mặt tổ chức quản lý kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ thường thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh theo quy trình thực hiện dịch vụ hoặc theo từng đơn đặt hàng. Đặc điểm này cũng dẫn đến sự đa dạng trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh.
 • Quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm du lịch và dịch vụ được tiến hành đồng thời, ngay cùng một địa điểm.

 
Các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ có thể kế đến như:
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển, vận tải
 • Cung cấp dịch vụ gia công
 • Cung cấp dịch vụ tour du lịch
 • Cung cấp dịch vụ bán vé máy bay, vé tàu
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng
 • Cung cấp dịch vụ truyền thông
 • Cung cấp dịch xây lắp
 • Cung cấp dịch vụ cho thuê như thuê BĐS …
 • Cung cấp các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh
 • Cung cấp dịch vu về làm phim, phóng sự, tài liệu…
 • Cung cấp dịch vụ bảo hành, sữa chữa, lắp đặt.

Phân hệ kế toán quản lý quỹ

Tự động kế toán các giao dịch tiền gửi và tiền mặt.
Để phản ánh thu và chi tiền mặt có thể lập phiếu thu và phiếu chi. Sổ quỹ được tự động lập theo bộ phận.
Tự động kế toán chứng từ tiền mặt, xem xét tính năng lập chứng từ thu và chi tiền. Để kiểm tra và phân tích việc luân chuyển chứng từ tiền mặt sử dụng báo cáo chuyên biệt.
Để phản ánh việc thu và chi tiền gửi sử dụng nhật ký Bản sao kê ngân hàng. Biểu mẫu nhật ký lặp lại biểu mẫu bản sao kê ngân hàng thực tế.

 Phân hệ kế toán quản lý kho

Phân hệ “Kế toán hàng tồn kho” theo dõi mọi phát sinh nhập, xuất và điều chuyển kho. Người sử dụng có thể lựa chọn tính giá tồn kho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp: bình quân tháng, bình quân di động hoặc nhập trước xuất trước. Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với nhiều ngàn danh điểm vật tư và số lượng phiếu nhập xuất lớn. Nhiều báo cáo phục vụ thống kê và phân tích về hàng nhập, hàng xuất và hàng tồn kho.

Phân hệ kế toán bán hàng


Phân hệ kế toán mua hàng
 

 • Theo dõi mua hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp.
 • Theo dõi chi phí mua hàng, tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng măt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng ...).
 • Theo dõi công nợ phải trả theo từng đối tượng nhà cung cấp, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,...

Phân hệ kế toán tài sản cố định – xây dựng cơ bản

Phân hệ “Kế toán TSCĐ” lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin về tài sản tại một thời điểm bất kỳ, tình hình sử dụng tài sản của công ty. Với các tính năng như điều chỉnh giá trị tài sản, điều chỉnh khấu hao hàng kỳ, khai báo thôi khấu hao, điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản… phần mềm giúp cho việc quản lý TSCĐ được dễ dàng và chính xác. Người sử dụng có thể khai báo phân bổ khấu hao của từng tài sản theo công trình xây lắp hoặc theo tài khoản phí chi tiết giúp hỗ trợ nhiều cho việc tính giá thành công trình hoặc sản phẩm.
 • Phản ánh các nghiệp vụ tăng nguyên giá và hao mòn TSCĐ tại doanh nghiệp
 • Theo dõi tình hình sử dụng TSCĐ và trích khấu hao TSĐ
Quản lý thông tin về tài sản cố định
 
Theo dõi các thông tin như nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao/giá trị khấu hao hàng năm, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất...
Có 3 trường dùng để phân loại tài sản cố định theo các tiêu chí khác nhau.
Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan – tài khoản tscd, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí - để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.

Phân hệ kế toán  sổ cái, báo cáo, thuế

Các thông tin liên quan đến thuế GTGT đầu vào, đầu ra được cập nhật tại các phân hệ kế toán tiền, kế toán bán hàng, mua hàng… và được tổng hợp lên số liệu báo cáo tại phân hệ “Báo cáo Thuế”.
 • Phản ánh và quản lý sổ sách, báo cáo thuế

Cung cấp các báo cáo    

 • Bảng kê thuế GTGT đầu vào
 • Bảng kê thuế GTGT đầu ra
 • Tờ khai thuế GTGT
 • Tờ khai thuế TNDN
 • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN
 • Tờ khai thuế tài nguyên
 • Tờ khai phí bảo vệ môi trường
 • Từ khai thuế bảo vệ môi trường
Phân hệ kế toán  tổng hợp

Phân hệ “Kế toán Tổng hợp” đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Trong phân hệ này người sử dụng có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ. Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước và theo các mẫu đặc thù do người sử dụng khai báo.
 • Phản ánh các nghiệp vụ khác như tính lương, bảo hiểm, phải thu phải trả khác… và quản lý hệ thống sổ sách báo cáo tài chính
 • Phổ biến, đa chức năng
 • Áp dụng được cho tất cả các hình thức ghi sổ kế toán (Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký sổ cái) và các quyết định kế toán (Quyết định 15, Quyết định 48) của Bộ tài chính.
 • Dễ sử dụng
 • Hệ thống các phân hệ kế toán có cấu trúc rõ ràng, cách vận hành tương tự nhau giúp người dùng dễ tiếp cận và thao tác trên phần mềm.
 • Quy trình hạch toán bằng hình ảnh thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng với phim, sách hướng dẫn và trợ giúp trực tuyến. 
 • Công cụ quản trị tài chính hiệu quả
 • Cho phép in, xem báo cáo tại bất kỳ thời điểm nào để quản lý, kiểm tra hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
 • Có thể thống kê và in số liệu, sổ sách báo cáo thuế và báo cáo tài chính kịp thời, nhanh chóng.
 
 • Đáp ứng các nghiệp vụ từ đơn giản đến phức tạp
 • Phần mềm ngoài việc phản ánh, tính toán các nghiệp vụ cơ bản như thu chi tiền măt, tiền gửi, công nợ…còn có thể đáp ứng được các nghiệp vụ phức tạp như tính khấu hao, phân bổ chi phí chung, tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp.
 • Linh hoạt đáp ứng yêu cầu đặc thù tại đơn vị
 • Người dùng có thể chủ động lựa chọn, cấu hình các nghiệp vụ đặc thù tại doanh nghiệp: tiêu thức phân bổ các loại chi phí, chia tài khoản chi tiết phục vụ nhu cầu theo dõi tại đơn vị, cấu hình các chỉ tiêu báo cáo tài chính…
 • Tự động tính toán lãi lỗ cuối kỳ chi tiết theo vật tư hàng hóa
 • Tự động kết chuyển doanh thu – chi phí cuối kỳ và xác định lãi lỗi chi tiết tho vật tư hàng hóa, giúp các nhà quản lý thấy được lợi nhuận mang lại của từng vật tư hàng hóa.
 • Bảo mật, an toàn